Sigortacılıktan 2011 De 10 Milyar Liralik Ödeme
Hazine Müsteşarlığının 'Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2011 yılında şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere toplam 9,9 milyar lira tazminat ödendi.
Hazine'nin 2011 yılını kapsayan sigortacılık ve bireysel emeklilik raporuna göre, sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sektörlerinde 2011 yılında toplam 59 şirket prim veya katkı payı üretimi gerçekleştirdi. Bu şirketlerin 35'i hayat dışı sigortalar, 9'u hayat sigortası, 14'ü hayat sigortası ve emeklilik, biri ise reasürans alanında faaliyet gösterdi. Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetleriyle ilgili olarak raporda yer alan bilgilerin bir kısmı aşağıdaki şekilde açıklandı:
 
2011 yılında şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere toplam 9.9 milyar lira tazminat ödendi. Ödenen tazminatların 8.3 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalarda, 1.6 milyar liralık kısmı ise hayat sigortasında gerçekleşti, ödenen tazminatların hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınan, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunanlardan geri tahsil edilen tutarlar ile sovtaj gelirleri (toplam 1.3 milyar lira) ilave edildiğinde, ödenen brüt tazminat tutarı 11.2 milyar liraya yükseldi.
 
Oto Sigortaları Başı Çekiyor

Sektörde prim üretimin dağılımı incelendiğinde, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası, önemli bir pay oluşturmaya devam ediyor. İki sigorta türünün toplam prim üretimindeki payı son iki yılda düşmekle birlikte, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası 3.8 milyar lira prim üretimi ve yüzde 26.70 pay ile ilk sırada yer aldı ve onu 2.5 milyar lira üretim ve yüzde 17.55 pay ile trafik sigortası takip etti. Prim üretiminde üçüncü sırada 2.2 milyar lira üretim ve yüzde 15.70 pay ile Yangın ve Doğal Afetler Sigortası yer aldı. Şirketler tarafından 16.4 milyon adedi hayat, 44.2 milyon adedi de hayat dışı sigorta branşlarında olmak üzere 2011 yılında toplam 60.6 milyon adet poliçe veya sertifika tanzim edildiği görüldü. Tanzim edilen poliçe/sertifika sayısı bir önceki yıla göre hayat dışı branşlarda yüzde 15.62, hayat dalında ise yüzde 57.07 oranında arttı.

Sigortacılıktan 2011 De 10 Milyar Liralik Ödeme
Hazine Müsteşarlığının 'Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2011 yılında şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere toplam 9,9 milyar lira tazminat ödendi.
Hazine'nin 2011 yılını kapsayan sigortacılık ve bireysel emeklilik raporuna göre, sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sektörlerinde 2011 yılında toplam 59 şirket prim veya katkı payı üretimi gerçekleştirdi. Bu şirketlerin 35'i hayat dışı sigortalar, 9'u hayat sigortası, 14'ü hayat sigortası ve emeklilik, biri ise reasürans alanında faaliyet gösterdi. Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetleriyle ilgili olarak raporda yer alan bilgilerin bir kısmı aşağıdaki şekilde açıklandı:
 
2011 yılında şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere toplam 9.9 milyar lira tazminat ödendi. Ödenen tazminatların 8.3 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalarda, 1.6 milyar liralık kısmı ise hayat sigortasında gerçekleşti, ödenen tazminatların hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınan, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunanlardan geri tahsil edilen tutarlar ile sovtaj gelirleri (toplam 1.3 milyar lira) ilave edildiğinde, ödenen brüt tazminat tutarı 11.2 milyar liraya yükseldi.
 
Oto Sigortaları Başı Çekiyor

Sektörde prim üretimin dağılımı incelendiğinde, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası, önemli bir pay oluşturmaya devam ediyor. İki sigorta türünün toplam prim üretimindeki payı son iki yılda düşmekle birlikte, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası 3.8 milyar lira prim üretimi ve yüzde 26.70 pay ile ilk sırada yer aldı ve onu 2.5 milyar lira üretim ve yüzde 17.55 pay ile trafik sigortası takip etti. Prim üretiminde üçüncü sırada 2.2 milyar lira üretim ve yüzde 15.70 pay ile Yangın ve Doğal Afetler Sigortası yer aldı. Şirketler tarafından 16.4 milyon adedi hayat, 44.2 milyon adedi de hayat dışı sigorta branşlarında olmak üzere 2011 yılında toplam 60.6 milyon adet poliçe veya sertifika tanzim edildiği görüldü. Tanzim edilen poliçe/sertifika sayısı bir önceki yıla göre hayat dışı branşlarda yüzde 15.62, hayat dalında ise yüzde 57.07 oranında arttı.

Sigortacılıktan 2011 De 10 Milyar Liralik Ödeme
Hazine Müsteşarlığının 'Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2011 yılında şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere toplam 9,9 milyar lira tazminat ödendi.
Hazine'nin 2011 yılını kapsayan sigortacılık ve bireysel emeklilik raporuna göre, sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sektörlerinde 2011 yılında toplam 59 şirket prim veya katkı payı üretimi gerçekleştirdi. Bu şirketlerin 35'i hayat dışı sigortalar, 9'u hayat sigortası, 14'ü hayat sigortası ve emeklilik, biri ise reasürans alanında faaliyet gösterdi. Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetleriyle ilgili olarak raporda yer alan bilgilerin bir kısmı aşağıdaki şekilde açıklandı:
 
2011 yılında şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere toplam 9.9 milyar lira tazminat ödendi. Ödenen tazminatların 8.3 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalarda, 1.6 milyar liralık kısmı ise hayat sigortasında gerçekleşti, ödenen tazminatların hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınan, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunanlardan geri tahsil edilen tutarlar ile sovtaj gelirleri (toplam 1.3 milyar lira) ilave edildiğinde, ödenen brüt tazminat tutarı 11.2 milyar liraya yükseldi.
 
Oto Sigortaları Başı Çekiyor

Sektörde prim üretimin dağılımı incelendiğinde, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası, önemli bir pay oluşturmaya devam ediyor. İki sigorta türünün toplam prim üretimindeki payı son iki yılda düşmekle birlikte, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası 3.8 milyar lira prim üretimi ve yüzde 26.70 pay ile ilk sırada yer aldı ve onu 2.5 milyar lira üretim ve yüzde 17.55 pay ile trafik sigortası takip etti. Prim üretiminde üçüncü sırada 2.2 milyar lira üretim ve yüzde 15.70 pay ile Yangın ve Doğal Afetler Sigortası yer aldı. Şirketler tarafından 16.4 milyon adedi hayat, 44.2 milyon adedi de hayat dışı sigorta branşlarında olmak üzere 2011 yılında toplam 60.6 milyon adet poliçe veya sertifika tanzim edildiği görüldü. Tanzim edilen poliçe/sertifika sayısı bir önceki yıla göre hayat dışı branşlarda yüzde 15.62, hayat dalında ise yüzde 57.07 oranında arttı.

Sigortacılıktan 2011 De 10 Milyar Liralik Ödeme
Hazine Müsteşarlığının 'Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2011 yılında şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere toplam 9,9 milyar lira tazminat ödendi.
Hazine'nin 2011 yılını kapsayan sigortacılık ve bireysel emeklilik raporuna göre, sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sektörlerinde 2011 yılında toplam 59 şirket prim veya katkı payı üretimi gerçekleştirdi. Bu şirketlerin 35'i hayat dışı sigortalar, 9'u hayat sigortası, 14'ü hayat sigortası ve emeklilik, biri ise reasürans alanında faaliyet gösterdi. Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetleriyle ilgili olarak raporda yer alan bilgilerin bir kısmı aşağıdaki şekilde açıklandı:
 
2011 yılında şirketler tarafından sigortalılar ile zarar görenlere toplam 9.9 milyar lira tazminat ödendi. Ödenen tazminatların 8.3 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalarda, 1.6 milyar liralık kısmı ise hayat sigortasında gerçekleşti, ödenen tazminatların hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınan, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunanlardan geri tahsil edilen tutarlar ile sovtaj gelirleri (toplam 1.3 milyar lira) ilave edildiğinde, ödenen brüt tazminat tutarı 11.2 milyar liraya yükseldi.
 
Oto Sigortaları Başı Çekiyor

Sektörde prim üretimin dağılımı incelendiğinde, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası, önemli bir pay oluşturmaya devam ediyor. İki sigorta türünün toplam prim üretimindeki payı son iki yılda düşmekle birlikte, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası 3.8 milyar lira prim üretimi ve yüzde 26.70 pay ile ilk sırada yer aldı ve onu 2.5 milyar lira üretim ve yüzde 17.55 pay ile trafik sigortası takip etti. Prim üretiminde üçüncü sırada 2.2 milyar lira üretim ve yüzde 15.70 pay ile Yangın ve Doğal Afetler Sigortası yer aldı. Şirketler tarafından 16.4 milyon adedi hayat, 44.2 milyon adedi de hayat dışı sigorta branşlarında olmak üzere 2011 yılında toplam 60.6 milyon adet poliçe veya sertifika tanzim edildiği görüldü. Tanzim edilen poliçe/sertifika sayısı bir önceki yıla göre hayat dışı branşlarda yüzde 15.62, hayat dalında ise yüzde 57.07 oranında arttı.

DUYURULAR
Sigortix.com - Sigorta Acentelerinin Gücü
www.sigortix.com Web Sitesi 01.10.2014 tarihi itibarı ile yayına başlamıştır. Müşterileri Sigorta Acentelerini neden tercih etmeleri gerektiği konusunda bilgilendire..Devami

Trafik sigortasında acil yasal düzenleme gerekiyor
Hani bir laf vardır, ‘bu pilav daha çok su kaldırır’ diye; işte, trafik sigortası da o misal. Vatandaş ile sigortacı arasında tartışma bir t&..Devami

SASADER’den vatandaşa sigorta uyarısı
SASADER Başkanı Çetin Erdil, sigorta acentelerinin, halkımızın ve tüm İslam Alêmi’nin Kurban Bayramı’nı kutladığı mesajında, ülkemi..Devami

Sigortacılıkta fırsatlar ve RİSKLER
Ernst & Young’ın Business Pulse raporunda, dünya sigorta endüstrisinde önümüzdeki yıllardaki risk ve fırsatları incelendi. Gelişme..Devami

TSEV yeni mezunlarını verdi.
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV), 2012-2013 akademik yılında Temel Sigortacılık Eğitim Programı ve İleri Düzey Sigortacılık Eğitim Programı&rsq..Devami

5’inci Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı Milli Reasürans’ta yapıldı.
Milli Reasürans’ta 3 Ekim’de başlayan 5’inci Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı’na Türkiye ve dünyadan çok değerli..Devami

Tarım sigortaları 6 yılda 8 kat BÜYÜDÜ
TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe adedinde yüzde 26,6, sigorta bedelinde yüzde 35,9, prim..Devami

BES 10’uncu yılında 3.8 milyon kişiyi aştı.
Bu yılın başında getirilen devlet katkısı uygulaması, sisteme ve katılımcılara olumlu yönde katkı sağladı. Devlet katkısı fon tutarı yılbaşından bu yana 7..Devami

Seyahat sağlık sigortası yaptıranların sayısı arttı
Birçok konsolosluk, vize başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seyahat sağlık sigortası yaptırmasını zorunlu tutuyor. Karşılaştırma s..Devami

23 milyon vatandaşın ehliyeti değişecek!
Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücü belgelerinin Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun hale getirilmesine yönelik çalışmada sona g..Devami

Sigortacılığın ekonomiye katkısı 36.8 trilyon TL'ye ulaştı
Sigorta pazarının büyüklüğü ve ekonomiye katkısı ile ilgili yeni öğrendiğim bir gelişmeyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bence çok &oum..Devami

“Kalan saglar bizimdir” sigortasi resmen geldi!
Adını banker Lorenzo de Tonti'den alan Tontin poliçesi Türkiye'de de artık yasal. Tontin'de, fona yatırılan para taraflarca paylaşılırken, öl..Devami

"Alkollüyken Kasko Ödemez" Devri Bitti
Yargıtay, çok tartışılacak bir karara imza atarak, sürücünün alkollü olmasını sigorta bedelinin ödenmemesi için tek başına yet..Devami

Amaaan Boşver İçelim, Nasıl Olsa Sigortamız Var!"
Alkol merkezi sinir sistemi üzerine tıpkı genel anestezi yapan maddeler gibi etki eder. Ancak vücut sıvılarına kolaylıkla dağıldığından içilen miktarl..Devami

Otomotivciler pert araç istemiyor
TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi'nde, geçtiğimiz günlerde Yüksel Mermer başkanlığında yapılan toplantıda, sektöre ilişkin önemli ..Devami

Sigortacılıktan 2011 De 10 Milyar Liralik Ödeme
Hazine Müsteşarlığının 'Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2011 yılında şirketler tarafından sig..Devami

Fare Kasko Kapsamında
Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkları çözen Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortalı bir aracın aksamlarının fare tarafından kemirilmesi..Devami

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar
HAK SAHİPLERİNCE ARANMAYAN PARALAR HAKKINDA GENELGE (2008/ 27 ) Bilindiği üzere, mülga 7397 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde hak sahiplerince aranmaya..Devami

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti Bildirimi ve Kaydı
Hazine Müsteşarlığı’nın, Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yöne..Devami