0212 855 72 10
arayın hemen teklif alın
Trafik sigortasında ‘arabulucu’ formülü
Zorunlu trafik sigortalarında, zarar gören ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için “arabulucu” devreye girebilecek.
 
Hazine Müsteşarlığı’nın “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali̇ Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Genel Şartlar Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
Buna göre, uyuşmazlık çözümünde görev yapan kişi olan “arabulucu” tanımı eklendi. Tebliğe göre zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigortacıya yazılı başvuruda bulunması gerekecek.
 
Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, hak sahibi, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinde, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgahının bulunduğu mahkemede dava açabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonu’na da başvurabilecek.
 
Sigortacı başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tazminat tutarında anlaşma sağlayamadığı durumda, söz konusu tutar için arabulucuya başvurabilecek. Anlaşma sağladığı tutarı ise tazminat ve giderlerin ödenmesi maddesi çerçevesinde hak sahibine ödeyecek. Hak sahibi de arabulucuya başvurabilecek.
 
Sigortacıya karşı dava açılmış olması, arabulucuya müracaata engel olmayacak.
 
Arabuluculuk usulünde hak sahibinin vekil ile temsil edilmesi durumunda vekalet ücretini ilgili mevzuat dahilinde sigortacı ödeyecek.
 
Tüm belgeler iletildikten sonra 8 gün içinde ödeme yapılacak
 
Ayrıca sigortacı; hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için genel şartlar ekinde yer alan gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde tazminatı hak sahibine ödeme yükümlülüğü bulunuyor.
 
Sigortacının kendisine iletilen belgelere haklı olarak itiraz etmesi veya kendisinin hak sahibinden ya da başka bir kurumdan haklı olarak yeni bir belge talep etmesi halinde söz konusu süre yeni talep edilen belgenin sigortacının merkez veya şubelerinden birine iletilmesinden sonra başlayacak.
 
Sigortacı hak sahibinden münhasıran hak sahibinin tazminat hakkını etkileyen bilgi ve belgeleri talep edebilecek. Tazminat ödemelerinde istenecek belgeler ise şöyle sıralanıyor:
 
Maddi Zararlar
 
Trafik kazası tespit tutanağı.
Hak sahibi tüzel kişiler için: imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.
Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.
 
Bedeni Zararlar
Sürekli Sakatlık
 
30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu.
Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.
Kaza raporu.
Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.
 
Ölüm
 
 
Kaza raporu.
Veraset ilamı.
Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği.
Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.”
Duyurular
ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ SİGORTA ŞİRKETLERİ
ANA SAYFA   |   HAKKIMIZDA   |   POLİÇE HATIRLAT   |   SIK SORULAN SORULAR   |   ONLINE TEKLİF AL   |   İLETİŞİM